FANDOM


Zpěvník obsahuje klávesnici, která zlehčuje vkládání akordů.

V klávesnici jsou na výběr tóny, ze kterých se vytvoří durový akord v hranatých závorkách, případně dlouhým podržením se dá zvolit i složitější akord (m, 7, 9, sus4, dim,...).

Také klávesnice obsahuje tlačítka pro značení sekcí, mazání, odřádkování a výběr všech klávesnic pro snadnější přepnutí na normální klávesnici.

Příklad nastavení a použití na videu:

https://www.youtube.com/watch?v=nEVxvMk4k_I